TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機
TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機
TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機
TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機
TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機
TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機

TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機

產品簡述
應用
教學、集會、簡報、展會
記者會、宗教活動、
韻律舞蹈、選舉造六大特色

TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機
TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機
TEV TA-300-2 藍芽/USB手提式雙頻無線擴音機

layout

  • theme deafult color